Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego

Ogłoszenie nieaktualne!
Miejsce pracy: Gdańsk
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ogłasza nabór na stanowiska Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w powiatach woj. pomorskiego: * powiat nowodworski * powiat wejherowski Wymagania niezbędne: * wykształcenie wyższe, * uprawnienia budowlane bez ograniczeń, * staż pracy min. 5 lat. Wymagania pożądane ; * doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz kierowaniu zespołem, * znajomość obowiązujących przepisów i procedur w tym Prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych związanych, * samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, * umiejętności menadżerskie. Kandydaci winni przesłać do tut. Inspektoratu (mailem: sekretariat@gda.winb.gov.pl, bądź pocztą na adres 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 50) zwięzłą informację zawierającą dane o: historii zatrudnienia, posiadanym wykształceniu i uprawnieniach budowlanych, posiadanym doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi, posiadanych umiejętnościach oraz miejscu zamieszkania. Należy podać powiat, którego aplikacja dotyczy. Do aplikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia i wymagany staż pracy. Znak: SOA.2110.1.2019.NA